Est. 2007
Turenki

Medialla on merkitystä

Medioilla on suuri vaikutus meihin. Elämme niin tiiviisti medioiden äärellä, että emme edes huomaa niitä, vain sieltä tulevan viestin. Mediat ovat kuin aistiemme jatkoa.


Marshall McLuhan

Medialla on suuri merkitys siihen, kuinka me näemme maailman ympärillämme. Filosofi Marshall McLuhan (1911 - 1980) uskoi, että tekniikka, kuten painettu media, televisio tai radio, vaikuttaa merkittävästi tietoisuuteemme ja ympäröivään kulttuuriin. Koemme maailman globaaliksi kyläksi, jossa rajat hälvenevät. Tekniikan avulla tietoa on saatavilla kaikille ja kaikkialla.

McLuhan vertasi sähkövaloa mediaan. Itsessään valo ei sisällä mitään viestiä. Valo kuitenkin mahdollistaa shakkipelin tai lukemisen pimeällä. Ilman valoa näitä ei voitaisi tehdä. Eli ilman mediaa ei ole viestiäkään. Emme kuitenkaan huomaan mediaa, vain viestin.

Eri aikojen mediat ovat muovanneet omalla tavallaan maailmankuvaamme ja kuinka havainnoimme todellisuutta. Ensimmäinen suuri muutos tapahtui, kun ihminen siirtyi puheviestinnästä painettuun mediaan (Gutenberg). Sähköisen tekniikan, radion ja sen jälkeen television vaikutus yhteiskuntaa on ollut valtava, sisällöstä riippumatta.

Kaikilla medioilla on omat piirteensä ja ne vaikuttavat sisällön ymmärtämiseen. McLuhanin mukaan medialla on jopa enemmän merkitystä, kuin itse viestin sisällöllä. Media vaikuttaa viestin luonteeseen, kuinka se otetaan vastaa ja sen tulkitaan. Radiolähetys tulee keskeytyksettä yhtenä virtana, kirjan sivua voidaan lukea moneen kertaan tai tehdä siihen merkintöjä. Sosiaalinen median viestit ovat lyhyitä, huomionhakuisia ja elävät vain hetken.

Puhelinten, tietokoneiden ja elokuvien luoma virtuaalinen maailma ei ole vain ulkopuolista maailmaa. Mediat ovat aistiemme jatkoa. Ne muokkaavat yhtä lailla ymmärrystämme maailmasta kuin fyysinenkin maailma. Ne ovat niin lähellä meitä, että emme kunnolla ymmärrä ja näe niitä.

Tämä voi olla myös vaarallista. Luovutamme aistimme medioiden valtaan, joten meitä on helppo käyttää hyväksi ja ohjailla. McLuhan oli aikaansa edellä ja ennusti hyvin tilanteen, jossa elämme sosiaalisen median kanssa tänään. Markkinoijat voivat ohjata kuluttajia, poliitikot äänestäjiä. Elämme medioiden armoilla.

McLuhanin sanoi, että “me ihmiset muokkaamme ensin työkalujamme, ja sen jälkeen työkalut muokkaavat meitä”. Luomme jatkuvasti tekniikoita, ja erityisesti mediatekniikoita, jotka vaikuttavat meidän käyttäytymiseen ja ymmärrykseen todellisuudesta.


Marshall McLuhan - Wikipedia

Kaikki artikkelit

60°55’1.2”N
24°38’30.4”E